Prywatność

1)  Podczas przeglądania strony gadafest.pl, czy to jako Użytkownik naszych Programów Lojalnościowych, czy jako anonimowa osoba – nasze serwery za Twoją zgodą, a także automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę oraz te zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać takie dane jak adresy email, adresy IP, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną bezpośrednio przed wejściem na nasze strony czy do Programu oraz inne dane. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Tobą, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych, technicznych, promocyjnych oraz dokumentacyjnych. Nasze systemy określamy dalej także jako Serwis.

2)  Przed skorzystaniem z niektórych funkcjonalności naszej strony możemy prosić Cię o podanie Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne w celu umożliwienia Ci korzystania z wybranej funkcjonalności.

3)  Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe stajemy się ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (dalej: RODO). Administratorem jest wskazany Ci przy podawaniu przez Ciebie danych jeden podmiotów wskazanych w pkt. 1, który odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz za zapewnienie realizacji Twoich uprawnień.

4)  Dane gromadzimy i przechowujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z naszego Serwisu tak, jak tego oczekujesz. Dane będziemy przechowywali przez okres 6 lat od ostatniego skorzystania przez Ciebie z naszego Serwisu.

5)  Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania Danych Osobowych, o które zostaniesz przez nas poproszony, możesz nie uzyskać dostępu do funkcjonalności Serwisu i Programu, z których chcesz skorzystać.

6)  Pamiętaj, że dane, jakie zbierzmy są cały czas Twoimi danymi – należą do Ciebie. Zawsze masz prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz do ich usunięcia.

7)  Dane przekazujemy uprawnionym do tego organom na ich żądanie, a także operatorom serwisów umożliwiających korzystanie z naszych usług w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zawartej przez Ciebie umowy.

8)  Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

 • w celach udzielenia akredytacji na nasze wydarzenia,
 • by być z Tobą w kontakcie,
 • w celach statystycznych,
 • w celu udokumentowania złożonych przez Ciebie zgód, oświadczeń oraz dokumentów,
 • w celu obsługi umów kupna oraz obsługi klienta łącznie z realizacją wysyłki i obsługi płatności, zarządzania należnościami, jak również obsługi zwrotów, reklamacji i przypadków objętych rękojmią.

10) Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:

 • kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
 • na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;
 • odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w całości lub części. Pamiętaj jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu i Programu.

11) W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naszego uzasadnionego interesu, naruszenia przez Ciebie Regulaminu, a także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.

12) Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, który pomoże nam doskonalić nasze funkcjonowanie. Dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Serwisu. Zestawienia takie nie zawierają jednak Danych Osobowych, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.

13) Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

14) Pamiętaj, że aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne, musimy dbać o nie razem. Dlatego powinieneś zawsze trzymać swoje dane logowania do Serwisu, zarówno hasło, jak i login, w poufności.

15) Jeżeli dzielisz swoje stanowisko pracy (komputer) wspólnie z inną osobą, pamiętaj, aby zawsze po zakończeniu korzystania z Serwisu wylogować się.

CIASTECZKA

16) Cały czas doskonalimy Serwis, dlatego podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Serwis, w tym o Tobie. W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies).

17) Chcemy udoskonalać nasz Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.

18) Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz jego indywidualizacji. Dzięki ciasteczkom możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w Serwisie. My zaś możemy dzięki nim możemy tworzyć statystyki dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie.

19) Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

20) Serwis nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym i poprosimy o zgodę, jeśli jej nie mamy. Jeśli nie odpowiadają Ci ustawienia domyślne Serwisu, możesz zmienić je odpowiednio do Twoich oczekiwań.

23) Pamiętaj – korzystając z ciasteczek nie dokonujemy zmian w Twoim urządzeniu. Jeśli do świadczenia naszych usług konieczna będzie instalacja przez Ciebie jakiegokolwiek oprogramowania, dokonasz jej tylko po wyrażeniu zgody. Zawsze będziesz też mógł je usunąć, co może jednak mieć wpływ na dalsze działanie niektórych funkcjonalności.

24) Chcemy być w stanie zrealizować nasze zobowiązania wobec Ciebie, dlatego:

 • podczas korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu zbieramy o Tobie dane: (a) adres IP, (b) domenę, (c) dane identyfikacyjne przeglądarki oraz (d) typ systemu operacyjnego;
 • podczas kontaktowania się z nami przez formularze możemy zbierać o Tobie dane: (a) imię, (b) nazwisko i (c) adres e-mail (d) numer telefonu oraz dane firmy, którą reprezentujesz.
 • podczas wypełniania przez Ciebie wszelkich zgód i dokumentów zbieramy dane, jakich podanie jest niezbędne zgodnie z ich treścią.

25) Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronach, za pośrednictwem których gromadzimy dane osobowe w zakładce „Polityka Prywatności”. W związku z tym zalecamy do bieżącego odwiedzania naszych stron internetowych i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich naszych użytkowników.